แอดไลน์ไปที่ @UFA23 ส่งข้อมูลรายละเอียดดังนี้

  1. ส่งข้อมูลรายละเอียดดังนี้
    • ชื่อสกุล
    • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
    • เบอร์โทรศัพท์
  2. โอนเงินพร้อมส่งหลักฐาน
  3. รอตรวจสอบพร้อมรับ USER/PASSWORD

** ชื่อและบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น **
**
สม้ครขั้นต่ำ 100 บาท **